• TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

    Jesteś osobą otwartą, empatyczną i ciepłą w kontaktach z innymi ludźmi oraz posiadasz dar spokoju i cierpliwości w codziennej pracy to jest to zawód dla Ciebie! A jeżeli dodatkowo lubisz „prace ręczne” to w zasadzie nie powinieneś się w ogóle zastanawiać.

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025

 

Zjazd Absolwentów 2024

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

U nas na zajęciach

Nasze kierunki kształcenia


 

Każdy chce czuć się pot­rzeb­ny, ale nieść po­moc praw­dzi­wie lu­bi niewielu.

Po­moc jaką niesiesz in­nym poz­wa­la za­pom­nieć o włas­nych kłopo­tach. Ra­dość jaką ona wy­wołuje na twarzach ludzi jest bez­cenna.