Ubezpieczenie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ubezpieczenie

Uczniowie i słuchacze na czas odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych powinni posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w wybranym zawodzie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]