Rada Słuchaczy

Rada Słuchaczy W zespole działa  Rada Słuchaczy, którą tworzą słuchacze Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej. Rada słuchaczy wspiera działalność statutową zespołu. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, występuje w roli rzecznika spraw słuchaczy.

bip