Terapeuta zajęciowy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rola zawodowa terapeuty zajęciowego polega na prowadzeniu różnych form terapii zajęciowej mających na celu rehabilitację i resocjalizację osób z różnymi potrzebami i schorzeniami.
Jeżeli jesteś osobą otwartą, empatyczną i ciepłą w kontaktach z innymi ludźmi oraz posiadasz dar spokoju i cierpliwości w codziennej pracy to jest to zawód dla Ciebie! Jeżeli dodatkowo lubisz „prace ręczne” to w zasadzie nie powinieneś się więcej zastanawiać. Nauka na tym kierunku przygotuje Cię przede wszystkim do pracy z ludźmi chorymi, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi – jako element rehabilitacji oraz do pracy z Seniorami – jako alternatywa do samotnego przeżywania pięknego okresu starzenia się.

Nauczysz się między innymi:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym,
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho- społecznych podopiecznego,
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czas trwania nauki – 2 lata (4 semestry)
Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym.

Program nauczania realizowany jest w formie zajęć teoretycznych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych i w Warsztatach Terapii Zajęciowej, m.in.: anatomicznej, plastycznej, rzeźbiarskiej, stolarskiej, gospodarstwa domowego, komputerowej.
Zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach służby zdrowia lub opieki społecznej oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej” [MS.9].

Absolwent szkoły uzyskuje prawo do zatrudnienia w:

 • w warsztatach terapii,
 • domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • sanatoriach,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • środowiskowych domach pomocy,
 • oddziałach psychiatrycznych,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Sytuacja demograficzna województwa opolskiego wpływa na tworzenie nowych placówek opiekujących się seniorami, w których obok pracowników świadczących usługi opiekuńcze mogliby znaleźć zatrudnienie przyszli absolwenci terapii zajęciowej. Ich szczególną rolą mogłyby być działania wspierające seniorów w trzech płaszczyznach:

 • Intelektualnej – uczenie się w starszym wieku powinno być sposobem na życie, pozwalającym być otwartym wobec innych ludzi i świata. Doskonalić sprawność intelektualną można na wiele sposobów. Wskazana jest każda działalność, która zmusza do wzmożonego wysiłku umysłowego.
 • Aktywności fizycznej, gdyż regularne ćwiczenia fizyczne są potencjalnym czynnikiem zapobiegającym starzeniu się oraz wpływają pozytywnie na samopoczucie osób w podeszłym wieku.
 • Emocjonalnej – należy pamiętać, że samotność pozostaje potencjalnym czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji i innych chorób układu wegetatywnego osób w podeszłym wieku. Dlatego praca w grupach, w kręgu tych samych ludzi z podobnymi problemami jest nieoceniona.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]