Technik masażysta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Technik masażysta

Interesuje Cię praca w zespole rehabilitacyjnym, usprawnianie pacjenta, wykonywanie masażu – wybierz kształcenie w zawodzie technik masażysta.

Nauczysz się między innymi:

 • wykonywania masażu medycznego
 • wykonywania masażu sportowego
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej, stosowanej podczas masażu

Czas trwania nauki – 2 lata.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Program nauczania realizowany jest w postaci zajęć teoretycznych w dobrze
wyposażonych pracowniach: anatomicznej, masażu, fizjoterapii. Uczniowie nabywają umiejętności wykonywania różnych technik masażu podczas praktyk zawodowych w placówkach służby zdrowia i gabinetach rehabilitacyjnych.

Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • wychowania fizyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • wybrane zagadnienia klinicznepracownia masażu
 • diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 • metodyka masażu sportowego
 • metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • zajęcia praktyczne

Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.

Absolwent szkoły uzyskuje prawo do zatrudnienia w :

 • placówkach ochrony zdrowia
 • gabinetach masażu
 • gabinetach odnowy biologicznej i SPA
 • ośrodkach medycyny sportowej
 • gabinetach kosmetycznych
 • absolwent może także prowadzić działalność gospodarczą, otworzyć własny
 • gabinet lub świadczyć usługi masażu w środowisku domowym pacjenta

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]