Technik masażysta

Technik masażysta

Interesuje Cię praca w zespole rehabilitacyjnym, usprawnianie pacjenta, wykonywanie masażu – wybierz kształcenie w zawodzie technik masażysta. Nauczysz się między innymi:
 • wykonywania masażu medycznego
 • wykonywania masażu sportowego
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej, stosowanej podczas masażu
Czas trwania nauki – 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Program nauczania realizowany jest w postaci zajęć teoretycznych w dobrze wyposażonych pracowniach: anatomicznej, masażu, fizjoterapii. Uczniowie nabywają umiejętności wykonywania różnych technik masażu podczas praktyk zawodowych w placówkach służby zdrowia i gabinetach rehabilitacyjnych. Podczas nauki realizowane są przedmioty:
 • wychowania fizyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • wybrane zagadnienia klinicznepracownia masażu
 • diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 • metodyka masażu sportowego
 • metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • zajęcia praktyczne
Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły uzyskuje prawo do zatrudnienia w :
 • placówkach ochrony zdrowia
 • gabinetach masażu
 • gabinetach odnowy biologicznej i SPA
 • ośrodkach medycyny sportowej
 • gabinetach kosmetycznych
 • absolwent może także prowadzić działalność gospodarczą, otworzyć własny
 • gabinet lub świadczyć usługi masażu w środowisku domowym pacjenta

bip