Wydarzenia

Szkoła przystąpiła do projektu pt; „ Międzynarodowe staże zawodowe w ramach projektu Erasmus+” Projekt zakłada organizację  4 – tygodniowych staży zagranicznych o charakterze zawodowym dla uczniów i słuchaczy szkoły. W ramach projektu uczniowie i słuchacze odbywać będą staże zagraniczne:
  • technik masażysta we Włoszech
  • technik farmaceutyczny w Wielkiej Brytanii
  • opiekun medyczny w Niemczech
Celem projektu jest rozwój zawodowy słuchaczy szkoły, stworzenie im możliwości nabycia nowych kwalifikacji i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym. Każdy uczestnik stażu otrzyma na jego zakończenie międzynarodowy certyfikat Europass Mobilności, poświadczający odbyty program zajęć i zdobyte umiejętności. Termin realizacji projektu od 01.06.2016 r. – 31.12.2017 r. Udział w projekcie to zdobycie nowych doświadczeń i zwiększenie szans na rynku pracy.

bip