Ubezpieczenie

Uczniowie

Ubezpieczenie

Każdy uczeń, który podejmie naukę w szkole, winien być ubezpieczony od
następstw nieszczęśliwych wypadków.

Istnieje możliwość ubezpieczenia grupowego za pośrednictwem szkoły

Uczeń nie posiadający aktualnego ubezpieczenia, nie może odbywać zajęć
praktycznych u pracodawcy, w wybranym przez siebie zawodzie.

bip