Rada Słuchaczy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rada Słuchaczy

W zespole działa  Rada Słuchaczy, którą tworzą słuchacze Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej. Rada słuchaczy wspiera działalność statutową zespołu. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, występuje w roli rzecznika spraw słuchaczy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]