Rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

1. Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dziennej w zawodach:

– technik farmaceutyczny

– technik masażysta  

2. Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej w zawodach:

– terapeuta zajęciowy

– opiekun medyczny  

Dokumenty przyjmowane będą do 23.08.2019 r.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów – 23.08.2019 r. godz. 10:00

3. Nabór na Kurs Kwalifikacyjny w zawodzie

– opiekun medyczny

Dokumenty przyjmowane będą do 20.09.2019 r.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów – 23.09.2019 r.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

bip