Rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

1. Nabór do Medycznego Studium Zawodowego w zawodach:

– technik farmaceutyczny
– technik masażysta
– higienistka stomatologiczna

2. Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym w zawodzie – opiekun medyczny

Dokumenty przyjmowane będą do 23.08.2017 r.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów oraz podanie do wiadomości list uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach – 25.08.2017 r. godz. 1000

Postępowanie uzupełniające rekrutacji w przypadku posiadania wolnych miejsc
28 – 30.08.2017 r.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

Szczegółowe warunki dostępne w „Regulaminie przyjmowania kandydatów do Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu”

bip