Rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019

1. Nabór do Medycznego Studium Zawodowego w zawodach:
– technik masażysta
– higienistka stomatologiczna

2. Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym w zawodach:
– terapeuta zajęciowy
– opiekun medyczny

Dokumenty przyjmowane będą do 23.08.2018 r.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów oraz podanie do wiadomości list uczniów
przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach – 24.08.2018 r. godz. 10 00

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w przypadku posiadania wolnych miejsc
do 28.08.2018 r.

3. Nabór na Kurs Kwalifikacyjny w zawodzie – opiekun medyczny

Dokumenty przyjmowane będą do 24.09.2018 r.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w przypadku posiadania wolnych miejsc
do 28.09.2018 r.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

bip