Plany zajęć

Uczniowie

Plany zajęć Medycznego Studium Zawodowego

Nr planu: 3
data obowiązywania: od 18.09.2017 r.
Popierz plan:  pdf

Plany zajęć Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Nr planu:  1 – Sem. I
data obowiązywania: od 04.09.2017 r.
Pobierz plan:  pdf
Nr planu:  1 – Sem. II
data obowiązywania: od 02.02.2018 r.
Pobierz plan:  pdf

bip