Plany zajęć

Plany zajęć

Wojewódzka Szkoła Policealna dzienna i zaoczna Popierz plan:  pdf

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Popierz plan:  pdf Popierz terminy zjazdów:  pdf

Popierz plan str. 2: pdf

bip