Opiekun Medyczny

System kształcenia stacjonarny

OPIEKUN MEDYCZNY

Interesują Cię nauki medyczne, jesteś wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka, chętnie pomagasz innym, to nauka tego zawodu będzie udanym wyborem. W pracy z podopiecznym łatwo nawiążesz kontakt, wzbudzisz zaufanie i sympatię. Nauczysz się między innymi:
 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem;
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo – symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe;
 • wykonywania wybranych czynności medycznych: iniekcji podskórnych, pielęgnacji ran, pielęgnacji odleżyn, podawania leków.
Czas trwania nauki – 1,5 roku (3 semestry). Program nauczania realizowany jest w formie zajęć teoretycznych w dobrze wyposażonych pracowniach: anatomicznej oraz zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach służby zdrowia lub opieki społecznej. Podczas nauki realizowane są przedmioty:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język niemiecki w zawodzie,
 • podstawy psychologii,
 • zdrowie publiczne,
 • pierwsza pomoc,
 • język migowy,
 • informatyka,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • opieka nad osobą chora i niesamodzielną,
 • elementy rehabilitacji
Praktyka zawodowa 210 godz. (6 tygodni) Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach opieki zdrowotnej np. szpitalach
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych np. hospicjach
 • placówkach pomocy społecznej np. domach pomocy społecznej
 • prywatnej opiece w środowisku domowym osoby chorej i niesamodzielnej

bip