Egzamin Zawodowy

Uczniowie

Egzamin zawodowy

Informatory CKE dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301
TECHNIK MASAŻYSTA 325402
OPIEKUN MEDYCZNY 532102

bip