Rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

plakat2020

1. Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dziennej w zawodach:

  • technik farmaceutyczny

2. Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej w zawodach:

  • terapeuta zajęciowy
  • technik masażysta
  • opiekunka dziecięca
  • opiekun medyczny
  • asystent osoby niepełnosprawnej

3. Nabór na Kurs Kwalifikacyjny w zawodzie:

  •  opiekun medyczny

 

Dokumenty przyjmowane będą do 14.08.2020 r.

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

bip