Aktualności | Nasza szkoła | Oferta edukacyjna | Rekrutacja | Zapisy online | Kontakt

AA+A++
KONTRAST

 
 

Ogłoszenia
Kalendarz roku
Biblioteka
Uczniowie
Przydatne linki
Plany zajęć
Samorząd Uczniowski i Rada Słuchaczy
Egzamin zawodowy
Ubezpieczenie

Samorząd Uczniowski i Rada Słuchaczy

W zespole działa samorząd uczniowski i rada słuchaczy.
Samorząd uczniowski tworzą uczniowie Medycznego Studium Zawodowego, a radę
słuchaczy - słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Rada słuchaczy wspiera
działalność statutową zespołu.
Zasady działania i wybierania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu
wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących
podstawowych praw uczniów.
Rada słuchaczy przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, występuje w roli rzecznika spraw
słuchaczy.

 

 

 

 

 

 
     (c) 2011