Opiekunka dziecięca

 • opiekunka-dziecięca

Lubisz pracę z dziećmi, łatwo nawiązujesz kontakty, posiadasz uzdolnienia artystyczne
i manualne – wybierz zawód opiekunka dziecięca.

Nauczysz się między innymi:

 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego, niepełnosprawnego
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka

Czas trwania nauki – 4 semestry.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Program nauczania realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w dobrze wyposażonych pracowniach: pracowni pielęgnowania dziecka, pierwszej pomocy, pracowni plastyczno – technicznej. Zajęcia praktyczne realizowane są w żłobkach, przedszkolach.

 Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami  pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język obcy zawodowy,
 • Język migowy,
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka,
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka,
 • Opieka nad dzieckiem,
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • Praktyka zawodowa – miejsce praktyk zapewnia szkoła.

Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły uzyskuje prawo do zatrudnienia w :

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach dziecka
 • sanatoriach
 • oddziałach szpitalnych
 • niepublicznych placówkach opiekuńczych
 • absolwent może także prowadzić prywatny żłobek lub klub dziecięcy

Pozostałe nasze kierunki kształcenia

Zobacz, który kierunek Tobie odpowiada najbardziej.

Portrait of make-up artist teaching to make good makeup in a beauty center

Technik usług kosmetycznych

Read more
terapeuta-zajeciowy-v2

Terapeuta zajęciowy

Read more
asystent-osoby-niepełnosprawnej-1

Asystent osoby niepełnosprawnej

Read more
opiekunka-dziecięca

Opiekunka dziecięca

Read more
Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

Read more
Technik masażysta

Technik masażysta

Read more

bip