Technik farmaceutyczny

 • Technik farmaceutyczny

Interesuje Cię farmacja, doświadczenia chemiczne i praca laboratoryjna – ten kierunek będzie idealnym wyborem. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego.

Nauczysz się między innymi:

 • przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
 • współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
 • nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle
  farmaceutycznym
 • obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
 • posługiwać się programem komputerowym stosowanym w aptekach.

Czas trwania nauki – 2 lata.

Zajęcia odbywają się w systemie dziennym stacjonarnym.

Program nauczania realizowany jest w postaci zajęć teoretycznych, ćwiczeń
laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych w aptekach.

Wszystkie zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, a
ćwiczenia i zajęcia praktyczne realizowane są w kilkuosobowych grupach. Każdy uczeń samodzielnie wykonuje, pod nadzorem nauczyciela, wszystkie czynności laboratoryjne, czy to związane z przygotowaniem leków, czy z chemicznymi metodami analizy leków i substancji pochodzenia naturalnego.

Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • wychowania fizyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • analiza leków
 • farmakognozja
 • anatomia z fizjologią
 • pracowni postaci leków
 • pracownia analizy leków
 • pracownia farmakognozji
 • zajęcia praktyczne

Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy:

  • w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych,
  • w hurtowniach farmaceutycznych,
  • w wytwórniach i innych zakładach przemysłu farmaceutycznego,
  • w sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych,
  • w laboratoriach chemicznych i przemysłowych związanych z produkcją i kontrolą
  • jakości leków i innych artykułów sanitarnych,
  • w stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
  • w inspekcji farmaceutycznej,
  • jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej,
   ponadto może:
  • organizować i prowadzić punkt apteczny,
  • prowadzić sklep zielarsko-medyczny.

Pozostałe nasze kierunki kształcenia

Zobacz, który kierunek Tobie odpowiada najbardziej.

Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

Read more
Technik masażysta

Technik masażysta

Read more
Higienistka stomatologiczna 1

Higienistka stomatologiczna

Read more
Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Read more
Happy teen student girl gesturing ok

Kursy kwalifikacyjne

Read more
Beautiful businesswoman standing in front of a modern office building

Języki obce

Read more

bip