Higienistka stomatologiczna

 • Higienistka stomatologiczna 1

Interesuje Cię współpraca z lekarzem stomatologiem, lubisz oglądać ładne uśmiechy innych osób i mieć na to wpływ oraz lubisz kontakt z innymi ludźmi poprzez promowanie zdrowego stylu życia – wybierz kształcenie w zawodzie higienistki stomatologicznej.

Nauczysz się między innymi:

 • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,
 • profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych,
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
 • prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty,
 • przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych,

Czas trwania nauki – 2 lata.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Program nauczania realizowany jest w postaci zajęć teoretycznych, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć praktycznych w gabinetach stomatologicznych. Wszystkie zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, np. anatomicznej. Ćwiczenia i zajęcia praktyczne realizowane są w kilkuosobowych grupach w gabinetach stomatologicznych. Każdy uczeń samodzielnie wykonuje, pod nadzorem nauczyciela – lekarza stomatologa, wszystkie czynności związane z przygotowaniem gabinetu stomatologicznego, przygotowaniem potrzebnego sprzętu i materiałów stomatologicznych oraz produktów leczniczych. Ponadto uczniowie prowadzą działania profilaktyczne w zakresie higieny jamy ustnej w środowisku – od przedszkolaków aż do seniorów.

Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • wychowanie fizyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • anatomia z fizjologią – przedmiot dodatkowy
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno – lecznicza higienistki stomatologicznej

Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent szkoły uzyskuje prawo do zatrudnienia w :

  • gabinetach profilaktyki zdrowotnej
  • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych
  • poradniach i klinikach dentystycznych.

Pozostałe nasze kierunki kształcenia

Zobacz, który kierunek Tobie odpowiada najbardziej.

Portrait of make-up artist teaching to make good makeup in a beauty center

Technik usług kosmetycznych

Read more
terapeuta-zajeciowy-v2

Terapeuta zajęciowy

Read more
asystent-osoby-niepełnosprawnej-1

Asystent osoby niepełnosprawnej

Read more
opiekunka-dziecięca

Opiekunka dziecięca

Read more
Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

Read more
Technik masażysta

Technik masażysta

Read more

bip