Asystent osoby niepełnosprawnej

 • asystent-osoby-niepełnosprawnej-1

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01.

Nauczysz się między innymi:

 • udzielania pomocy i organizacji wsparcia osobie niepełnosprawnej,
 • kształtowania samodzielności,
 • wzmacniania wiary we własne możliwości,
 • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia,
 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej,
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.
 • usuwania wszelkich barier.

Czas trwania nauki – 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

 Program nauczania realizowany jest w formie zajęć teoretycznych w dobrze wyposażonych pracowniach.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

 

Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • Elementy anatomii i patologii człowieka,
 • Język migowy,
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,
 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Opieka i pielęgnacja człowieka,
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • Praktyki zawodowe – miejsce praktyk zapewnia szkoła.

Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły uzyskuje prawo do zatrudnienia w :

 • środowisku domowym podopiecznego,
 • ośrodkach, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • własna działalność gospodarcza.

Pozostałe nasze kierunki kształcenia

Zobacz, który kierunek Tobie odpowiada najbardziej.

Portrait of make-up artist teaching to make good makeup in a beauty center

Technik usług kosmetycznych

Read more
terapeuta-zajeciowy-v2

Terapeuta zajęciowy

Read more
asystent-osoby-niepełnosprawnej-1

Asystent osoby niepełnosprawnej

Read more
opiekunka-dziecięca

Opiekunka dziecięca

Read more
Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

Read more
Technik masażysta

Technik masażysta

Read more

bip