Opiekun medyczny

 • Opiekun medyczny

Interesują Cię nauki medyczne, jesteś wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka, chętnie pomagasz innym, to nauka tego zawodu będzie udanym wyborem. W pracy z podopiecznym łatwo nawiążesz kontakt, wzbudzisz zaufanie i sympatię.

Nauczysz się między innymi:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej
  i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby, i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb
  bio – psycho – społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas
  wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas
  wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
  podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą
  i niesamodzielną.

Czas trwania nauki – 1 rok.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Program nauczania realizowany jest w formie zajęć teoretycznych w dobrze wyposażonych pracowniach: anatomicznej oraz zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach służby zdrowia lub
opieki społecznej.

Podczas nauki realizowane są przedmioty:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski w zawodzie
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • zagrożenia zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • pracownia zabiegów higienicznych
 • opieka nad osobą chora i niesamodzielną
 • zajęcia praktyczne

Nauka w szkole kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.

Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w :

 • zakładach opieki zdrowotnej np. szpitalach
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych np. hospicjach
 • placówkach pomocy społecznej np. domach pomocy społecznej
 • prywatnej opiece w środowisku domowym osoby chorej i niesamodzielne

Pozostałe nasze kierunki kształcenia

Zobacz, który kierunek Tobie odpowiada najbardziej.

terapeuta-zajeciowy-v2

Terapeuta zajęciowy

Read more
asystent-osoby-niepełnosprawnej-1

Asystent osoby niepełnosprawnej

Read more
opiekunka-dziecięca

Opiekunka dziecięca

Read more
Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

Read more
Technik masażysta

Technik masażysta

Read more
Higienistka stomatologiczna 1

Higienistka stomatologiczna

Read more

bip